Vedlikeholdsinstrukser

Vedlikehold av Strømmens aluminiumsprodukter

Vennligst les denne PDF-filen for mer informasjon om hvordan våre aluminiumsprodukter bør vedlikeholdes.

Vedlikehold aluminiumvinduer og -dører

Vedlikehold av Strømmens treprodukter

Alt ubehandlet treverk må beskyttes mot ytre påvirkninger. Jevnlig behandling med beis eller maling gir god beskyttelse, og det er av spesielt stor betydning at første behandling foretas umiddelbart etter montering i bygget. Tetningslister og bevegelige beslagdeler må ikke overmales.

Terskel kommer grunnoljet fra fabrikk, men den må uansett vedlikeholdes minst en gang per år.

 

  • Rengjøring

Innvendig: Vask med vann og et mildt vaskemiddel.

Utvendig: Spray rent vann på, vask med nøytralt vaskemiddel og skyll med rent vann.

 

  • Maling

Overflater må males på nytt når værforhold gjør det nødvendig. Inspiser minst en gang i året. Skader i lakken kan behandles ved forsiktig pussing med fint sandpapir etterfulgt av to strøk maling. På utsiden må du bruke maling som er ment for utendørs bruk.

 

  • Husk

Tetningslister og bevegelige beslag må ikke overmales.

 

  • Kontinuerlig vedlikehold

Aluminiumspor i terskelen skal holdes rent til enhver tid. Sjekk forsegling og beslag.

 

  • Jevnlig vedlikehold

Bevegelige deler (ikke hjul) må smøres en gang i året, eller når du synes det er nødvendig.

 

Vi ønsker å minne om at tre er et “levende” materiale og det kan krympe eller heve seg etter klimaforhold, selv om produktet er feilfritt.

Vedlikehold av Strømmens PVC-produkter

Selv om plastvinduer og dører har lang levetid og ikke krever noe spesiell vedlikehold, kan man forlenge deres levetid ved utførelsen av rette vedlikeholdsprosedyrer, rett betjening og rengjøring.

 

Det er viktig å vite om noen grunnleggende regler for bruk av PVC vinduer:

  -  Hvis vinduet eller døren er åpent, anbefaler vi ikke å rotere håndtakene.

  -  Husk også at håndtakene ikke kan roteres mer enn dets faste stilling.

  -  For å åpne / lukke et vindu eller dør, sørg for at det står i sin riktige stilling.

  -  Ikke glem å smøre beslagene et par ganger i året.

  -  Det er viktig å ventilere lokalene.

  -  Rengjør kun med egnede vaskemidler.

  -  Plastvinduer og dører kan ikke rengjøres med skuremiddel og vaskemidler som inneholder nitrater.

  -  Hvis reparasjonen foregår hjemme, sørg for at det ikke faller rusk, sand eller andre fremmedlegemer i åpning og   lukkingsmekanismer.

 

  • Lufting av rom

Lufting av rom er nødvendig for slippe ut fuktighet. Plastvinduer er meget tette, og lar derfor lite luft strømme igjennom. I tillegg, på grunn av temperaturforskjeller inne og ute, blir temperaturen på utsiden av tolags glass lavere enn romtemperaturen. Det er slik kondens oppstår. For å unngå dannelse av kondens inne i vinduer er det nødvendig å ventilere rom.

 

Vanligvis er det flere muligheter til å åpne plastvinduer: de kan åpnes helt, svinges eller åpnes litt. Avhengig av innendørs luftfuktighet bør korrekt teknikk velges. Hvis innendørs luftfuktighet ikke er svært høy, er det nok med lufting i et par minutter ved å åpne vinduet litt. På denne måten slippes lite varme ut, samtidig som luftfuktigheten blir tilstrekkelig normalisert. Hvis luftfuktigheten er veldig høy, så anbefales det å lufte rom 2-3 ganger om dagen i ca 10 minutter ved å åpne vinduet helt. Temperaturen synke litt, men veggene vil ikke kjøles ned og temperaturen ville raskt stige igjen.

 

Husk også at hvis vinduer samler kondens anbefales det ikke å tildekke vinduer med tunge gardiner. Tunge og tette gardiner slipper ikke ut varmen som kommer fra radiatoren, derfor blir vanndråpene ikke fordampet.

 

  • Vedlikehold av pakningene

For å oppbevare vinduer i god stand på lang sikt, er det viktig med riktig vedlikehold av pakningene. Derfor bør dere ikke glemme å rengjøre pakningene minst en eller to ganger per år. Det beste er å bruke varmt såpevann. Hele vindusperimeter bør gås over med en fuktet klut og deretter tørkes pakningene. I tilfelle pakningene er helt tørre bør de smøres med et spesielt middel egnet til gummi.

 

Åpnings og lukkingsmekanismer bør smøres minst en gang i året. En spesiell olje anvendes til dette formål.