Prosjekter

Saeter Terrase

Eksklusive leiligheter på Nordstrand. Vi produserte og levert store heve-skyvedører i tre og tre/alu. Strenge krav til høy lyddemping og utforming. Bygget ble tildelt pris for sitt design.

 

Systemer

76SD

 

Sted

Oslo, Norge

 

Arkitekt

A-lab AS

 

Entrepenør

Kruse Smith AS

 

Heve skyved¢r på soverom
Heve-skyved¢r med aluminiumskledning
Skyved¢r i tre
Skyved¢rer i tre
Heve skyved¢r på soverom
Heve-skyved¢r med aluminiumskledning
Skyved¢r i tre